KRAVALLSKÖLD

KRAVALLSKÖLD

Denna stora sköld i plexiglas användes
i forntiden mot uppretade folkmassor.
Mycket användbar även efter katastrofen.

Effekt: Skyddsvärde 6. För skydd
mot avståndsattacker måste du huka
bakom den, vilket kräver en manöver.
Skyddet kvarstår så länge du inte flyttar
på dig. I närkamp skyddar skölden
kontinuerligt och ger dessutom prylbonus
+3 till parering.
UN-krav: –
UN-bonus: Försvar +T6