Matrjosjka

en Matrjosjka (rysk docka) föreställande Gorbatjov