MMO-KUB

MMO-KUB

En kolsvart, oansenlig forntida plastkub.
På ena sidan sitter några knappar
och en display. Denna förunderliga
apparat kan spela in och spela upp
mänskliga sinnesintryck.

Effekt: Vid inspelning registreras intryck
från de fem sinnena hos den som håller
handen på kuben. Vid uppspelning upplever
användaren dessa intryck exakt som
om de varit hans egna. Effekten är skrämmande
och ger T6 poäng förvirring första
gången. Kubens minne räcker till fyra timmars
inspelning. Elektronisk artefakt.
UN-krav: Teknologi 90
UN-bonus: Teknologi +T6