Moped

Moped

Två hjul, motor och ett rostigt styre – ett
perfekt zonfordon. För att göra mopeden
körduglig måste en skrotskalle klara att
mecka. Motorn kan konverteras för att gå
på sprit (en dos per dag).

Effekt: Mopeden kan bära två personer,
ökar förflyttning i strid och halverar
tiden det tar att utforska en sektor
i Zonen. Mopeden ger prylbonus +2 när
du flyr från hot. Du kan också använda
mopeden som ett vapen, se sidan 110 i
Bok 1: Mutanten. Tålighet: 1.
UN-krav: Teknologi 10
UN-bonus: Teknologi +T6