Personbil

Personbil

Motorkärran är ett rostigt vrak, men
går att laga! För att göra bilen körduglig
måste en skrotskalle klara att mecka.
Motorn kan konverteras för att gå på
sprit. En doser per tvp zoner krävs.

Effekt: Bilen kan bära fem personer,
ökar förflyttning i strid och halverar
tiden det tar att utforska en sektor i
Zonen (kapitel 8 i Bok 1: Mutanten).
Den ger prylbonus +3 när du flyr från
hot. Du kan också använda bilen som
ett vapen, se sidan 110 i Bok 1: Mutanten.
Skyddsvärde: 3. Tålighet: 2.
UN-krav: Teknologi 20
UN-bonus: Teknologi +T6