RÖKGRANAT

RÖKGRANAT

Med ett pysande spyr den här forntidstuben
ut svart rök som skymmer sikt
och framkallar hosta. Ett bra tillfälle
att lägga benen på ryggen om en strid
går snett.

Effekt: Du kan kasta rökgranaten för att
ta dig ur ett knivigt läge i stället för att
slå för att fly. Det räknas som att slaget
lyckas med en ☢. Du kan till och med
slå först och kasta granaten om handlingen
misslyckas. Lätt pryl.
UN-krav: Teknologi 10
UN-bonus: Teknologi +1, Försvar +1