SKOTTSÄKER VÄST

SKOTTSÄKER VÄST

Den här tunga västen har redan några
hål i sig, men den ger ändå ett gott skydd
mot kulor och andra attacker i Zonen.

Effekt: Skyddsvärde 6 mot skada från
yttre attacker.
UN-krav: Teknologi 10
UN-bonus: Teknologi +T6