SNÖSKOTER

Snöskoter

Ett stort och rostigt fordon som är gjort
för färd över snötäckt mark. Det kan
dock köra även över stock och sten.
Behöver tankas med sprit för att fungera.
Sprit kan produceras med hjälp av
talangen Spritkokare (sid 60).

Effekt: Skotern kan bära två personer och
fördubblar förflyttningen i strid – varje
manöver lagd på förflyttning räknas som
två. På snö ger skotern prylbonus +3 till
fly och slåss (att ramma en fiende). På barmark
sjunker prylbonusen till +2. Fordon
förklaras närmare i Mutant: År Noll.
UN-krav: Teknologi 30
UN-bonus: Teknologi +T6