trollstaty

en staty i trä, föreställande ett troll