1625

1625 – Izy Drewno växer
Folkmängden i staden växer stadigt och kyrkoböckerna visar nu att det bor över 12.000 själar i staden med omnejd.