7B

Klass 7B – 21 Elever Klassföreståndare: Maud Bergwall Henrik Klövefeldt Jr Josefin ”Jojo” Johansson Nils Berggren