9C

Klass 9C – 22 Elever Klassföreståndare: Dagny Mattsson Jimmy ”Röde-Jimmy” Åkerlund