9C

Klass 9C – 22 Elever

Klassföreståndare: Dagny Mattsson

  1. Jimmy ”Röde-Jimmy” Åkerlund