Krykby

Ån ?? rinner genom byn och de två delarna av byn kopplas samman via en gammal stenbro. Små kvarnhjul driver smedja och bageri
Religiöst driven by – Ingen äventyrslyster.

Ledare i byn är Borgmästare Cinea den Gudomliga och hennes partner Bicylia, en vildalv som också är värdshusvärd på värdshuset Den bleka baggen – På kvällarna spelar byborna gärna ”Bondbingo” med en hage med utritade rutor och en skitnödig tacka.

Kalfoten

E01 – Göttermarcks hem
E02 – Värdshuset Menlösa Kulan (Fakaler den hämndlystne)
E03 – Götterlamm (Göttermarcks slakthus)
E04 – Törneholtz hem
E05 – Kallarys herrgård
E06 – Kallarys ättkyrkogård
E07 – Klingas hem

001 – Sjukstuga (Fugina)
002 – Klingas smedja
003 – Handelshus Klingan
004 – Helgedomen
005 – Lagmannens hus (med finka)