Devistator

 

En Skövlare är ett ofantligt monster som når nära dubbel
manshöjd över manken och dubbelt
i längd. Trots besten små ben kan den
få upp en skrämmande fart och under
det trubbiga trynet sitter två grova
betar som sliter sönder allt ifrån vrak
och träd till mutanter och skrotpalissader.
Allt tycks reta upp varelsen och
att få stopp på en rasande skövlare är
nära omöjligt. Besten verkar inte vara
ett utpräglat rovdjur och jagar inte för
föda, däremot äter den lika gärna as och
lik som frodig grönska.

grundegenskaper:
STY 10, KYL 6
färdigheter: Slåss FV 4.
pansar: 8