Svin

john-mueller-9bSvinens klan föddes upp på ett Genlab, men dessa individer har på något sätt undkommit fångenskapen.

Arter: Gris, Vildsvin, Vårtsvin, Skäggsvin

Bästa GrundegenskapSkärpa

Labbnamn:
Grisar döps efter stjärntecknens symboler, på latin.
Ex: Gemini 74, Libra 66.
Eftersom det bara finns tolv varianter att tillgå har grisar ofta höga siffror i sina namn.

Förmågor:
Nattsyn, Rovattack, Grävare, Liten eller Stor, Växtätare, Sjätte sinne.

Tvivel:
För att återhämta förlorad Instinkt måste grisar böka runt i gyttjan en stund.

 

Art skapad av: Björn Friberg
B
ild av:  John Mueller

Hunddjur

Arter:

Hund, Hyena, Räv, Varg

Bästa Grundegenskap: Insikt

Labbnamn:
Hunddjur döps efter astronauter, satelliter, och planeter.
Ex. Gagarin 17, Laika 09, Aldrin 53, Teresjkova 72, Sputnik 18.

Förmågor:
Jaktsinne, Lurvig, Löpsnabb, Nattsyn, Rovattack, Svans, Varningsrop