Känsla (KNS)

Din personliga utstrålning, empati och förmåga att manipulera andra.

Avgör hur mycket tvivel du tål. Återhämtas med närhet.

Instinkt (INS)

Djurisk närvaro och ordlös kommunikation.
Avgör hur mycket tvivel du tål.

Till skillnad från mutanter som gemensamt återhämtar sin Känsla förlorad pga Tvivel med närhet och genom att umgås med varandra, så återhämtar Muterade Djur sin Instinkt på olika djurbeteenden beroende på djurtyp.

 

djurbet
Lista från Genlab Alfa, Bok 1, sid 86

Tillägg:

  • Älgar: För att återhämta tvivel
    måste älgen ge sig iväg ensam på en
    “rundlöpa” i vildmarken några timmar.