Pond Wallago

I ruingölar och gamla vattentäkter ruvar
tjärnmalen. Monstret kan ta många
skepnader, från platta fjällbetäckta fiskar
till ål- eller ormliknande bestar med
vassa fenor. Tjärnmalen rycker ofta ner
byten som simmar i vattnet eller går
längs stränder för att sen dränka offret
genom att hålla fast det under ytan.