2760 – The Lisland

En fyr stå på öns södra klippudde, men klipporna är för höga och vassa för att landstiga från båt där.  Ön slutar kraftigt med ca 20 meters höjd från klippan till havsytan i söder, och 0 meter vid norra sidans udde. Förutom ett litet skogsparti på den norra sidan, täcks ön av en kraftigt vildvuxet ogräs, som avger hallucinogena ångor. 

En by med primitiva insektoida varelser bor på den norra halvan av ön, i  ett litet skogsparti och vid en strand i havsnivå.

Mitten av ön är kluven mitt i uti och en ca 20 meter bred ravin skiljer sidorna åt. En nedgången men relativt kraftig betongbro kopplar samman de båda halvorna . Väl dold under bron finns en stor klippskreva (stor nog för en medelstor båt), som leder in till en gammal militärbas. Basen är idag lya åt Iridis Piraterna. 

Fyrtornet

Ett grå/vit runt torn, ca 15 meter högt. Ljuset fungerar fortfarande, men mest sporadiskt.

Fyren är idag obebodd, med har varit bebodd tidigare. Kvarlevor av dess senaste resident hittades uppe vid lampan. Texten ”Grönt ljuger! är målat på vägen inne på bottenvåningen.

 

Iridis bunkern

En piratgrotta i en gammal militärbas, gömd inuti den norra delen av ön. Iridis piraterna är ca 30 stycken mutanter. De är egentligen inte så intresserade av plundring och slavhandel, utan gör det mest för att att tjäna ihop mat och sprit, så de kan fortsätta festa och bli höga genom att elda upp det hallucinogena gräset och sprida det genom tillhållets ventilations system.