Skärpa (SKP)

Intelligens, vaksamhet och sinnesskärpa.
Avgör hur mycket förvirring du
tål. Återhämtas med sömn.