Gearcrows

Stora smutsgrå fåglar som lever i flockar i Zonen. De anfaller gärna oförsiktiga zonvandrare och hackar besinningslöst med sina vassa näbbar mot ansikte och ögon. Dessa motbjudande fjäderfän kallas skrotkråkor av Folket, eftersom de finner allt som blänker oemotståndligt lockande – särskilt dyrbart fornskrot.

Grundegenskaper:
STY 7, KYL 6
pansar: –
vapen: Näbbar och klor (vapenskada 1).
Svärm: Kan endast skadas av eldkastare,
explosioner och mutationer.

 

Streck 1073 – Kråkslottet

Arkdata: Krubb 6, Kultur 1, Teknologi 10, Försvar 8. Invånare: 203
(28N, 48F, 95T, 19H, 13M)

redmanFylld av Fader Forsmarks välsignelse och styrkt av hyllningarna från folket efter att löst både den mest akuta hungersnöden och belysningsproblemet, tar Redman med sig några vägvisare från dom som korsade den svarta vägen, Arla och Canon, och följer nu en omärkt led väster om arken. Två smala stigar slingrar sig parallellt längs bergskammen och bara ca 300 meter bortanför vakttornet, finner de ruinen som numera kallas för Kråkslottet.

Varken Redman eller de andra har varit in där, men Heimdalaren Canon har hört talas om byggnaden från Zonstrykarna i hans avdelning.
Canon fylls av girighet och skyndar in först, vår gode Redman skyndar efter för att skydda honom. Arla, den av fadern i sanning välsignade, klättrar lätt upp på utsidan av ruinen med hjälp av sina fyra långa vackra armar.
Men däruppe attackeras hon av en svärm av enorma grå-svarta fåglar och det är med nöd, näppe och troligen faderns vakande hand, som hon lyckas undkomma dem. De vänder dock runt och svärmen återvänder för att besudla faderns profet Redman. Men icke skola de rättfärdiga falla, ty fader Forsmarks kraft flödar inom Redman som hos få andra. Redman lyser upp i Fader Forsmarks heliga ske, och i gudens närvaro bleknar mörkret i odjurens själar. Fåglarna faller vid hans fötter, gåvor till de svältande i arken, förklarar Redman och tar med sig deras nu fjäderlösa kroppar.

Arla den vackra kommer ner från övervåningen, famnen full av ägg och någon fågelunge. Hon tar med dessa hem för att låta arkens krönikörer lära sig mer om dessa varelser.
Skrotskallen Canon chockades svårt, men med profetens Redmans hjälp är han i övrigt oskadd.
Vår grupp återvänder till arken för att sprida Fader Forsmarks gåvor och budskap till de hungriga. Välsignad vare din röta.

Dokumenterat av Krönikör Gibson, avd Mimer och profeten Redmans personlige skrivare.