Slumpmässigt tillnamn

Rykten om dina handlingar har börjat spridas, men har de verkligen hört rätt?
Det är så lätt att rykten förvrängs och det är inte säkert att sägnen längre är densamma som sanningen. Oavsett så har du tilldelats ett så kallat tillnamn:

den Andre

den Ådrige

den Yngre

den Torre

Högben

den Uppeldade

(Ta det översta på listan, eller välj ett som du tycker passar bäst på de handlingar du blivit känd för eller Slå 1T6 för att få ett slumpmässigt av de ovanstående).