1596

1596 – Warszawa blir Polens Huvudstad Warszawa blir Polens huvudstad, då kungafamiljen flyttade dit från Kraków.