Tyrier

Fd Avd Tyr i Bifrost. Den största och ledande gruppen i arken. Sköter ordning och reda och anser sig vara arkens stöttepelare. Tyranner och översittare enligt andra.

Deras ledare Yazty tog över makten i arken och byggde upp deras nuvarande imperium.