Avd Njord

Den avdelning inom arken Bifrost, som skötte vattenpumpen som försåg arken med rent vatten.

Ad Njord finns officiellt inte längre, då dess ledare H2O Lexmark tog avstånd från hur arken styrdes. Då många andra avdelningar valde att lämna arken i och med att avd Tyrs ledare Yatzy tog makten, så valde istället Lexmark att bryta loss avdelningen från resten av arken. Detta gjordes genom att de i smyg grävde sig en egen ingång i berget och när denna stod klar, förstörde de den tidigare ingången från arken Bifrost.

Numera kallar den gruppen sig Lexxar, och lever främst på byteshandel med andra grupper. Deras vatten är det renaste i hela zonen och de tar bra betalt för det.