Avd Mimer

Bifrosts minsta avdelning, endast 13 personer var utvalda. Dessa 13 kan läsa och skriva och ägnar större delen av sin tid att skriva ner allt som händer och sker, vad som hittats och fundera ut vad man kan använda det till.