Avd Mimer

Bifrosts minsta avdelning, endast 13 personer var utvalda. Dessa 13 kan läsa och skriva och ägnar större delen av sin … More