Lexxrike

De gamla pumprum som fanns under arken Bifrost tidigare och som kallades avdelning Njord. Numera är den inre vägen bortsprängd och en egen ingång har grävts ut.

Fd avd Njord, går numera under namnet Lexxar och bor där nere.
Livnär sig på att sälja det renaste vattnet i zonen, via den lilla handelsbod de byggt utanför ingången till Lexxrike.

Lexxar

Lexxar är en grupp individer som lever djupt under berget där arken Bifrost finns. De var tidigare avd Njord, men har nu kapat den ordinarie kontakten med arken och lever som en fristående grupp.

Deras främst inkomstkälla är deras vatten, som är renare än något annat vatten i hela zonen.

Ogillar inkräktare i sina regioner, då de anser att nästan alla som springer på ytan är rötsmittade. Därför får sällan utomstående komma in i deras hem, utan all handel sker i en byggnad de byggt utanför dennya ingången till det forna avd Njord.

Då det var ganska trångt bland maskinerna nere på avdelningen så valdes främst de kortaste mutanterna till Avd Njord. Det tunga arbetet med att manuellt pumpa vatten hela dagarna har dock gjort att de flesta har tränat upp sig till bli ganska kraftiga och starka.

Ledare för Lexxarna, är fortfarande Håtvåo Lexmark och hans partner Elite

Kända Mutanter ibland Lexxar:

  1. Håtvåo Lexmark
  2. Elite
  3. Köttbull
  4. Stainless

 

 

Avd Njord

Den avdelning inom arken Bifrost, som skötte vattenpumpen som försåg arken med rent vatten.

Ad Njord finns officiellt inte längre, då dess ledare H2O Lexmark tog avstånd från hur arken styrdes. Då många andra avdelningar valde att lämna arken i och med att avd Tyrs ledare Yatzy tog makten, så valde istället Lexmark att bryta loss avdelningen från resten av arken. Detta gjordes genom att de i smyg grävde sig en egen ingång i berget och när denna stod klar, förstörde de den tidigare ingången från arken Bifrost.

Numera kallar den gruppen sig Lexxar, och lever främst på byteshandel med andra grupper. Deras vatten är det renaste i hela zonen och de tar bra betalt för det.