Lexxrike

De gamla pumprum som fanns under arken Bifrost tidigare och som kallades avdelning Njord. Numera är den inre vägen bortsprängd och en egen ingång har grävts ut.

Fd avd Njord, går numera under namnet Lexxar och bor där nere.
Livnär sig på att sälja det renaste vattnet i zonen, via den lilla handelsbod de byggt utanför ingången till Lexxrike.

Sektor 13F – Bifrost

Sektor 13F är en av vår krönikas viktigast sektorer, där ligger närmligen arken Bifrost där vårt äventyr började.
Ursprungligen fanns där över 300 mutanter i arken, och en äldste som kallades Moder Grete. Men när vår krönika börjar fanns det 207 mutanter kvar, indelade i fem olika avdelningar, varje avdelning hade varsin ledare som tagit på sig att leda folket sen den dag Moder Grete försvann.