Sektor 13F – Bifrost

Sektor 13F är en av vår krönikas viktigast sektorer, där ligger närmligen arken Bifrost där vårt äventyr började.
Ursprungligen fanns där över 300 mutanter i arken, och en äldste som kallades Moder Grete. Men när vår krönika börjar fanns det 207 mutanter kvar, indelade i fem olika avdelningar, varje avdelning hade varsin ledare som tagit på sig att leda folket sen den dag Moder Grete försvann.