Sektor 14F

Denna sektor är nästan ren vildmark trots att den ligger så nära arken Bifrost. Pysbestar och svartbärssnår finns mellan klippskrevorna, … More

Sektor 12 F

En skrämmande zon för mutanterna i arken Bifrost, då ond bråd död har mött flera av dem där. Raggbestar kommer … More