Sektor 14F

Denna sektor är nästan ren vildmark trots att den ligger så nära arken Bifrost. Pysbestar och svartbärssnår finns mellan klippskrevorna, ett stinkande kärr ligger norr om berget och arkens dumpningsplats Avgrunden ligger här.

14f