Sektor 14F

Denna sektor är nästan ren vildmark trots att den ligger så nära arken Bifrost. Pysbestar och svartbärssnår finns mellan klippskrevorna, … More