Robottornet

Ett högt torn i sektor 14H, som står ovanligt välbevarat från tidens tand. Dess insida har visat sig innehålla en hel del högteknologiska maskiner och vaktades tidigare av roboten Error.

Tornet innehöll även resterna av några människor som ska ha kallats Familjen Andersson, som försökt rädda sig själva genom att frysas in. Dock hade deras frysaggregat gått sönder under årens gång och endast rejält sönderruttnade kroppar flöt nu omkring i de fyra tankar som blev deras kistor istället för räddning.

En grupp nyfikna invånare från Giga N råkade aktivera Error när de tog sig in i tornet och Error försökte i sin tur använda inkräktarna som reservdelar för att rädda familjen Andersson. Efter en kort strid hade Error förstörts tillsammans med familjen Anderssons kryotankar, tornet plundrades och en vidrig likstank av dåligt konserverat och numera upplöst kött, ligger nu som en tunn dimma runt tornet.

Sektor 14H – Giga N

I sektor 14H hittade utbrytare från både arken Bifrost och Paradisdalen en plats att starta upp en ny ”ark”.

Platsen heter Giga N enligt tolkningar från krönikören Merasin, då det står med stora bokstäver på den största av byggnaderna. På byggnaden finns också en bild på en människa som sträcker sig mot himlen, vars tolkning fortfarande debateras livligt under kvällarna runt eldplatsen.

Giga N blev en tillflyktsort för dom som ledsnat på att andra försöker bestämma över dom, och är en fridfull plats utan utsedda ledare och med fokus på att odla mat och försiktigt utforska de centrala zonerna, där ruinerna av de forna folkets hem står tätt intill varandra och kämpar en förtvivlad kamp mot moder jords försök till att riva ner dessa bevis på människornas tidigare existens.

Andra intressanta platser i sektorn är bl a den stora byggnaden i kanten av Giga N. En byggnad som står ovanligt välbevarad genom åren, med kraftiga galler för sina fönster och tjocka metalldörrar som inga vapen eller verktyg verkar bita på.
Även så har ett välbevarat torn hittats i närheten av Giga N, sektorns invånare kallar det robottornet, då dessa innehåll är extremt högteknologiskt och har bevaktats av roboten Error fram tills denne nyligen förstördes av nyfikna invånare från Giga N.