Robottornet

Ett högt torn i sektor 14H, som står ovanligt välbevarat från tidens tand. Dess insida har visat sig innehålla en hel del högteknologiska maskiner och vaktades tidigare av roboten Error.

Tornet innehöll även resterna av några människor som ska ha kallats Familjen Andersson, som försökt rädda sig själva genom att frysas in. Dock hade deras frysaggregat gått sönder under årens gång och endast rejält sönderruttnade kroppar flöt nu omkring i de fyra tankar som blev deras kistor istället för räddning.

En grupp nyfikna invånare från Giga N råkade aktivera Error när de tog sig in i tornet och Error försökte i sin tur använda inkräktarna som reservdelar för att rädda familjen Andersson. Efter en kort strid hade Error förstörts tillsammans med familjen Anderssons kryotankar, tornet plundrades och en vidrig likstank av dåligt konserverat och numera upplöst kött, ligger nu som en tunn dimma runt tornet.