Nage Donatello

nageAvd Heimdals enda slav. Tillhörde ursprungligen Avd Frejs ledare Beträdej Gräset, men försökte mörda Heimdals ledare Excalibur Matrix i ett svartsjukedrama som även involverad Arla Lättmjölk, och som straff för det blev Nage istället satt som slav under Excalibur. Det är något han inte uppskattar, men är för godhjärtad för att göra något åt.

Kända förmågor: Telepati