Arkens Projekt

Arkens utveckling mäts i fyra siffervärden, så kallade utvecklingsnivåer (UN):

Krubb, Kultur, Teknologi, Försvar

 

Inga UN-krav

 • Försvarsverk (+ Försvar)
 • Jaktlag (+ Krubb)
 • Kannibalism (+ Krubb, – Kultur)
 • Odling (+ Krubb)
 • Slavmarknad (+ Krubb, + Försvar)
 • Svinstia (+ Krubb)
 • Tempel (+ Kultur)
 • Zonbrottning (+ Försvar)

UN 5

 • Bränneri – Krubb 5, Teknologi 5 (Halva priset på sprit)
 • Museum – Kultur 5 (+ Kultur, + Teknologi)
 • Staty – Kultur 5 (+ Kultur)
 • Utkikstorn – Teknologi 5 (+ Försvar)

UN 10

 • Hamn – Teknologi 10  (Öppnar för möjligheten att ha båtar)
 • Kvarn – Teknologi 10, Odling (+ Krubb)
 • Marknad – Krubb 10, Kultur 10 (+ Krubb, + Kultur)
 • Milis – Försvar 10 (+ Försvar)
 • Skriftsamling – Kultur 10 (+ Kultur)
 • Stall – Krubb 10 (+ Krubb, + Försvar)