Klongen

En ställning i metall som står i Sektor 13G, och från vilken en hammare och 2 stycken navkapslar hänger. Man använder den för att tillkalla Färjkarlen om man vill få skjuts över till Oraklets Ö i Sektor 12G.