Huggkäft

Obehaglig fisk som lever i grunda vatten. Lång ål-liknande kropp och med enorma käkar. Deras främre simfenor är nästintill arm-lika, och de nyttjar dom för att kravla sig tillbaka till vattnet efter de gjort ett utfall mot dumdristiga varelser som vågat sig för nära strandkanten.

Lyckas de hugga tag i ett offer, så sliter de med sig detta ned i vattnet, slingrar sig runt det och dränker det med dödsrullningar innan de äter dom hela.