Huggkäft

Obehaglig fisk som lever i grunda vatten. Lång ål-liknande kropp och med enorma käkar. Deras främre simfenor är nästintill arm-lika, och de nyttjar dom för att kravla sig tillbaka till vattnet efter de gjort ett utfall mot dumdristiga varelser som vågat sig för nära strandkanten.

Lyckas de hugga tag i ett offer, så sliter de med sig detta ned i vattnet, slingrar sig runt det och dränker det med dödsrullningar innan de äter dom hela.

Blankspäck

En stor men relativt ofarlig fisk, med späckliknande hull och silverfärgade fjäll. Fiskas både som mat och för att dess späck går att göra lampolja av.