Nogga

noggaKrossare från byn Aska.

Hade tillfångatagits av Skrotvråken, men befriades av Mora, Canon och Inte från arken Bifrost.

Grundegenskaper:
STY 5, KYL 3, SKP 2, KNS 2.

Färdigheter: Mucka FV 3, Slåss FV 3,
Ta krafttag FV 1.

Mutationer: Vilddjur, 5 MP.
Utrustning: Skrotyxa, två patroner.