Kyla (KYL)

Avgör hur kall och kontrollerad du är i
livshotande situationer. Avgör hur mycket
stress du tål. Återhämtas med vatten.