Opos Dej

Jägare, främst fokuserad på fiske och själv med ett väldigt fisklikt utseende.

Har en liten flotte han byggt och som han åker runt och fiskar från.

Mutationer: Amfibisk