Kspark

Krigarhona, känd för sin aggressivitet och sin skicklighet att slåss obeväpnad. Tränar de yngre hardjuren i stridskonst.

Labbnamn: Cantona 7
Typ: Hardjur, Hare
Kön:  ♀ 

Grupp: Zontäppa

Grundegenskaper: Styrka 4, Kyla 4, Skärpa 3, Instinkt 3

Färdigheter: Slåss 5

Talanger: Vapenexpert (Obeväpnad Strid)

Djurförmågor: Hoppförmåga, Liten