Duellantens väg 

Från Fria Ligans forum angående Fiendens väg – talangen.

Aldorf: För alla dem som inte spelar avancerad strid med dolda kombinationer så är det här ett förslag på ett talangträd att byta ut den med.

Duellantens väg

✥ NIVÅ 1:
Efter utförd fint kan du lägga ett kraftpoäng och tvinga motståndaren att snarast möjligt utföra en kort handling, som du väljer och han har förutsättning att utföra. (tex. Parad kan tvingas att utföras i tomma intet.)

✥ NIVÅ 2:
·              Efter lyckad parad kan du med ett kraftpoäng avväpna din motståndare.
·              Efter lyckad attack kan du lägga ett kraftpoäng på att hitta en öppning i fiendens försvar, han kan då varken parera eller ducka.
·              Efter utförd ducka kan du lägga ett kraftpoäng för att utföra en knuff. Du undviker fiendens utfall och ”hjälper” denne till marken.

✥ NIVÅ 3:
Efter utförd fint kan du lägga ett kraftpoäng och tvinga motståndaren att snarast möjligt utföra en specifik lång handling, som du väljer och hon har förutsättning att utföra. Provocerar du fram ett anfall har du +2 att ducka eller parera denna, och får utföra en av dessa handlingar ”gratis”. (Om motståndaren har slut på handlingar, händer det i nästa runda.)

Krigare

Du har vandrat svärdets väg så länge du kan minnas. Torkat otaliga fienders blod från din klinga, känt oräkneliga sår läka till fula ärr på din kropp. Du fruktar striden, men du åtrår den på samma gång. Striden är ditt liv. Din uppgift är att skydda dina svagare vänner mot alla fiender och det är en uppgift du tar på största allvar – men sanningen är att det är striden i sig som du lever för. När striden är över vårdar du dina vapen och gör dig redo för nästa sammandrabbning. Du är en krigare.

BÄSTA GRUNDEGENSKAP: STY
FÄRDIGHETER: Styrkeprov, Uthållighet, Närkamp, Hantverk, Rörlighet
TYPISKA TILLNAMN: Gravmakare, Grymkäft, Vindhugg

ÄGODELAR: Valfritt tvåhandsvapen eller valfritt enhandsvapen och sköld, Nitläder eller ringbrynja, Två valfria föremål ur listan över bruksföremål, T6 silver, Resurstärningar: mat T8, vatten T6

Krigarens talanger

Som krigare kan du lära dig följande tre yrkestalanger.
Du får nivå 1 i en av dem vid spelstart.

  • SVÄRDETS VÄG – Du är ett med ditt svärd. Du övar med ditt vapen varje dag och känner alla dess egenskaper som om det vore en del av din egen kropp.
  • SKÖLDENS VÄG – Du är en klippa i stridens hetta, orubblig och svår att komma in på livet. Denna talang påverkar hur du parerar attacker, oavsett om du gör det med sköld eller vapen.
  • FIENDENS VÄG – Du genomskådar din fiende och kan se hans nästa drag innan det sker. Observera att denna talang endast fungerar om ni använder systemet för dolda kombinationer i närkamp
  • DUELLANTENS VÄG – Ersätter Fiendens väg om man inte kör med avancerade stridsregel och stridskort (Husregler).

Krebs

Labbnamn:
Typ: Råtta, Gnagare
Kön:  

Grupp:
Syssla: Krigare
Grundegenskaper: Styrka 0, Kyla 0, Skärpa 0, Instinkt 0

Färdigheter:

Talanger: Vapenexpert (Knivar)

Mutationer:
Djurförmågor:

Utrustning:

Chester

chesterLabbnamn:
Typ:
Kön:   ♂

Grupp: Lysmaskens Klan
Syssla: Krigare

Grundegenskaper: Styrka 0, Kyla 0, Skärpa 0, Instinkt 0

Färdigheter:

Talanger:

Djurförmågor:

Utrustning:

Sputnik 07

sputnik07Krigare och Livvakt. En muskulös varghanne i orange overall.
Möter sin omgivning med hotfull, genomträngande blick. Slug, hotfull och tystlåten.

Fungerade tillsammans med sina vargsyskon som
hundklanens vaktstyrka och alfan Lajka 09s personliga lydflock.

Överlevde attacken mot hundhotellet och lämnade Paradisdalen så snart chansen gavs.

Grundegenskaper:
STY 5, KYL 4, SKP 2, INS 3.

Färdigheter: Skärskåda FV 5, Slåss FV
5, Ta krafttag FV 3, Känna naturen
FV 3, Dominera FV 3.

Djurförmågor: Jaktsinne, Rovattack,

Utrustning: Huggare.

OL-Roy

Bygger skrotrustningar

Labbnamn: Roy 33
Typ: Mårddjur, Grävling
Kön:  

Grupp:
Syssla: Krigare

Grundegenskaper: Styrka 0, Kyla 0, Skärpa 0, Instinkt 0

Färdigheter:

Talanger: Vapenmakare,

Djurförmågor:

Utrustning: Hammare, Sköld gjord av av vägskylt (70-skylt, men han håller den upponer)

Geez

Ogillar apor, slogs ofta mot dem i Paradisdalen.

Labbnamn: Gretzky
Typ: Mårddjur, Grävling
Kön:  

Grupp:
Syssla: Krigare

Grundegenskaper: Styrka 5, Kyla 3, Skärpa 3, Instinkt 3

Färdigheter:

Talanger: Vapenmakare

Djurförmågor:

Utrustning: Hockeymask

Zidane 77

En mycket storvuxen hare med grå päls och långa
öron. Hon känner sig hotad av kaninerna och deras grävande. Hon är själv för stor för att ta sig ner i de underjordiska
gångarna, och var därför en av få invånare i har-reviret som levde över jord. Fungerade som Alfa bland hararna, men hade mycket liten egentlig makt, då General Rotus styrde både kaniner och harar.
Zidane hatar Rotus intensivt och tycker att livet var bättre förr, innan kriget mot Betraktarna började.  Hon är idag utstött och lever i ensamhet, bitter mot omvärlden och framförallt mot kaninerna.

Labbnamn:  Zidane 77
Typ:
Kön:  ♀ 

Grupp:
Syssla: Krigare

Grundegenskaper: Styrka 5, Kyla 2, Skärpa 4, Instinkt 4

Färdigheter: Skärskåda 2, Slåss 4, Dominera 5

Talanger: Vapenskapare

Djurförmågor: Hoppförmåga, Växtätare

Utrustning: Slagträ med spikar.

General Rotus

En ärrad och hetsig kanin i orange overall och hockeyskydd.
Krigsmålad med långa blåa streck i både ansiktet och på överkroppen. Halva högerörat kapat i strid, och pälsen
svedd av eld och explosioner. Hyser ett intensivt hat mot både Betraktarna och alla köttätare.
Ledde sin älskade klan mot frihet.
Går nästan aldrig själv, utan är helst tillsammans med ett tiotal
beväpnade soldater från den egna kaninflocken.

Labbnamn: Okänt
Typ: Hardjur, Kanin
Kön:  

Grupp: Zontäppa
Syssla: Krigare, Alfa

Grundegenskaper: Styrka 4, Kyla 5, Skärpa 2, Instinkt 4

Färdigheter: Skärskåda 5, Slåss 4, Smyga 2, Skjuta 4, Dominera 4

Talanger: Vapenexpert (Huggare)

Djurförmågor: Blixtsnabb, Växtätare

Utrustning: Sågtandad Sabel, Automatpistol (+2, 2) Hockeyskydd

 

Kspark

Krigarhona, känd för sin aggressivitet och sin skicklighet att slåss obeväpnad. Tränar de yngre hardjuren i stridskonst.

Labbnamn: Cantona 7
Typ: Hardjur, Hare
Kön:  ♀ 

Grupp: Zontäppa

Grundegenskaper: Styrka 4, Kyla 4, Skärpa 3, Instinkt 3

Färdigheter: Slåss 5

Talanger: Vapenexpert (Obeväpnad Strid)

Djurförmågor: Hoppförmåga, Liten