Gyrowetz

Labbnamn: Typ: Råtta, Gnagare Kön:   ♂ Grupp: Syssla: Grundegenskaper: Styrka 0, Kyla 0, Skärpa 0, Instinkt 0 Färdigheter: Talanger: Mutationer: Djurförmågor: … More

Krebs

Labbnamn: Typ: Råtta, Gnagare Kön:  ♀ Grupp: Syssla: Krigare Grundegenskaper: Styrka 0, Kyla 0, Skärpa 0, Instinkt 0 Färdigheter: Talanger: Vapenexpert … More

Scarlatti

Fint klädd i skjorta och slips, filthatt. Ledare för gnagarna i Arken Giga N. Labbnamn: Typ: Kön:   ♂ Grupp: Syssla: … More

Duschek

Dryg och nyfiken råtta. Hantlangare åt Scarlatti. Har en tendens att haka upp sig på enstaka ord som han upprepar som … More

Salieri

En liten råtta med ett gigantiskt ego. Döljer sina gränslösa ambitioner bakom ett komiskt uppträdande. Drömmer om att samla på … More