Salieri

En liten råtta med ett gigantiskt ego. Döljer sina gränslösa ambitioner bakom ett komiskt uppträdande. Drömmer om att samla på sig enorma samlingar av artifakter.

Talang: Kommendant

Djurförmåga: Liten, Sjätte Sinne

Utrustning: 8 Patroner.

Artifakt: Autopistol