Gyrowetz

Labbnamn:
Typ: Råtta, Gnagare
Kön:   ♂

Grupp:
Syssla:
Grundegenskaper: Styrka 0, Kyla 0, Skärpa 0, Instinkt 0

Färdigheter:

Talanger:

Mutationer:
Djurförmågor:

Utrustning: