Krebs

Labbnamn:
Typ: Råtta, Gnagare
Kön:  

Grupp:
Syssla: Krigare
Grundegenskaper: Styrka 0, Kyla 0, Skärpa 0, Instinkt 0

Färdigheter:

Talanger: Vapenexpert (Knivar)

Mutationer:
Djurförmågor:

Utrustning: