Scarlatti

Fint klädd i skjorta och slips, filthatt. Ledare för gnagarna i Arken Giga N.

Labbnamn:
Typ:
Kön:   ♂

Grupp:
Syssla: Fixare
Grundegenskaper: Styrka 0, Kyla 0, Skärpa 0, Instinkt 0

Färdigheter:

Talanger:

Mutationer:
Djurförmågor:

Utrustning: