Zidane 77

En mycket storvuxen hare med grå päls och långa
öron. Hon känner sig hotad av kaninerna och deras grävande. Hon är själv för stor för att ta sig ner i de underjordiska
gångarna, och var därför en av få invånare i har-reviret som levde över jord. Fungerade som Alfa bland hararna, men hade mycket liten egentlig makt, då General Rotus styrde både kaniner och harar.
Zidane hatar Rotus intensivt och tycker att livet var bättre förr, innan kriget mot Betraktarna började.  Hon är idag utstött och lever i ensamhet, bitter mot omvärlden och framförallt mot kaninerna.

Labbnamn:  Zidane 77
Typ:
Kön:  ♀ 

Grupp:
Syssla: Krigare

Grundegenskaper: Styrka 5, Kyla 2, Skärpa 4, Instinkt 4

Färdigheter: Skärskåda 2, Slåss 4, Dominera 5

Talanger: Vapenskapare

Djurförmågor: Hoppförmåga, Växtätare

Utrustning: Slagträ med spikar.